ORKIESTRA

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Milówce

Ochotnicza Straż Pożarna założona w Milówce w roku 1889 w krótkim czasie stała się głównym ogniskiem życia społecznego i narodowego, w którym ważną rolę odgrywała istniejąca od 1909 roku strażacka orkiestra dęta. Od pierwszych lat swojej działalności uświetniała ona wiele uroczystości religijnych i patriotycznych. Służąc społeczeństwu, wnet stała się chlubą OSP.

Pierwszą orkiestrę strażacką założyli – prezes Józef Szneider, naczelnik Franciszek Zyzak, nauczyciel Stanisław Milewski, zastępca naczelnika straży Michał Jeleśniański oraz Kazimierz Kierszonek, który został kierownikiem orkiestry. Koszt wszystkich instrumentów wyniósł wówczas 1800 koron. Orkiestrę prowadzili także: organista Fabiańczyk, Maksymilian Kasperlik oraz kierownik szkoły w Nieledwi kpt. ‚Wiśniewski’.

W latach 20-tych do orkiestry należeli: kapelmistrz- M. Kasperlik zastępca- Franciszek, Gawęda oraz: Stanisław Sobel, Roman Stopka, Stanisław Brączek, Franciszek Tyc, Jan Śleziak, Karol Ciupka, Konrad Grzegorzek, Tomasz Dróżdż, Ludwik Wicher, Mieczysław i Kazimierz Wójtowicze (bracia bliĄniacy).
W latach 1919-1938 orkiestra strażacka cieszyła się ogromnym powodzeniem, dlatego też wstępowali do niej nowi członkowie, byli wśród nich: Stanisław Baran, Mieczysław Dróżdż, Tomasz i Stanisław Gabryelowie, Andrzej Golec, Michał Jeleśniański, Teofil Kaufman, Franc Matuszny, Władysław Michalski, Stańco, Józef Szczotka, Józef Wójtowicz, Antoni Zawada.
W latach 50-tych członkami orkiestry strażackiej z Milówki byli: St. Biegun, Karol Grzegorzek, Jan Talik, Tadeusz Kasperek, St. Skowron, Wł. Kuśnierz, St. Bieniek, Tomasz Dróżdż , St. Maślanka, Jan Ciupka, Feliks Miodoński, Helena Tyc, Franciszka Motyka, Bolesław Kąkol, Józef Kąkol, Fr. Pawlus Michał Grzegorzek, Antoni Motyka Na początku lat 60-tych z różnych przyczyn orkiestra przestała formalnie istnieć. Społeczeństwo ceniące jej zasługi i przyzwyczajone do jej obecności w życiu kulturalnym domagało się jej reaktywowania. Roli tej podjął się w 1968 roku Kazimierz Boryś – zawiadowca stacji PKP w Milówce, człowiek którego zasług nie sposób przecenić. Był on nie tylko założycielem młodzieżowej orkiestry, ale także wspaniałym wychowawcą i opiekunem młodych ludzi.

10608250_491098377708980_8704701688894445431_o

Jego postawa pełna życzliwości, wyrozumiałości i zaangażowania sprawiła, że wielu chłopców – uczniów szkoły podstawowej zaczęło naukę muzyki. W początkowej fazie cenną pomocą służył mu Jan Jeleśniański. W nauce gry na instrumentach założycielowi – K. Borysiowi pomagał także Alojzy Krawczyk – kapelmistrz orkiestry górniczej Kopalni Silesja, który został głównym instruktorem młodzieżowej orkiestry. Jednak właściwego szlifu artystycznego nadała orkiestrze pani mgr Irena Zając, absolwentka Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie. Była dyrygentem, prowadziła próby zespołu. W dużej mierze jej zasługą są późniejsze sukcesy orkiestry w skali kraju. W roku 1973 otrzymała nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za działalność społeczną i kulturalną. Pierwszy publiczny występ młodzieżowej orkiestry dętej odbył się w szkole w Milówce z okazji Dnia Nauczyciela w roku 1969, a w roku 1970 zdobyła ona I miejsce w eliminacjach zespołów artystycznych szkół podstawowych powiatu żywieckiego.Ważniejsze występy orkiestry w latach 70-tych:

1972 – koncert w Krakowie Czyżynach podczas ogólnopolskich zawodów OSP
1973 – II miejsce w przeglądzie orkiestr strażackich woj. krakowskiego
1974 – I miejsce wśród orkiestr OSP woj. krakowskiego, katowickiego, kieleckiego, lubelskiego, łódzkiego, opolskiego i rzeszowskiego na przeglądzie w Pińczowie
1974 – koncert z okazji 30-lecia PRL, na którym 30-osobowa orkiestra z Milówki stanowiła trzon wśród młodych muzykantów z całej Polski
1974 – Grand Prix dla krótkometrażowego filmu obrazującego działalność orkiestry pt. ‚Chłopcy z Milówki’, podczas przeglądu w Dąbrowie Górniczej

Od X.1974 do IX.1977 i od IX.1980 do IX.1987 na czele orkiestry stał Józef Grzegorzek, który w latach 1978 – 1980 odbył służbę wojskową w tamtejszej reprezentacyjnej orkiestrze. Prowadził on zespół w trudnym okresie stanu wojennego. W latach od IX.1977 do IX.1980 eksperymentalnie orkiestrę przekazano do LO w Milówce, a prowadził ją Jerzy Lizak. Największy rozwój orkiestry nastąpił w latach 90-tych. Od września 1987 roku instruktorem i kapelmistrzem orkiestry jest Czesław Szczotka – nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej w Żywcu. Prawidłowo przeprowadzony nabór i szkolenie spowodowały, że liczba członków orkiestry – głównie dzieci i młodzieży, z roku na rok rosła. Obecnie liczy ponad 50 osób łącznie z grupą werblistek, tamboumajorek i mażoretek. Bierze udział w różnych przeglądach i festiwalach orkiestr dętych OSP, organizowanych przez powiat, województwo i Zarząd Główny Związku OSP RP, zajmując czołowe miejsca. Dwukrotnie otrzymała nagrodę Ministra Kultury i Sztuki ‚Za Zasługi na Rzecz Upowszechniania Kultury’ Uświetnia uroczystości gminne, państwowe i kościelne. Koncertowała także poza granicami naszego kraju – w Słowacji w ramach ‚Dni Kultury Polskiej’, w Watykanie dla Ojca Świętego z okazji 22 rocznicy pontyfikatu, w Lineburgu w ramach ‚Dni Saksonii’, na Węgrzech. Repertuar orkiestry jest bardzo różnorodny, począwszy od muzyki marszowej, rozrywkowej po klasyczną i jazzową. Zaszczytem dla jej działalności jest fakt, że pierwsze kroki muzyczne stawiali tu sławni w całej Polsce bracia Łukasz i Paweł Golcowie.

10547662_339601156192037_1619682146516017967_n

Chociaż wszystkie sukcesy orkiestry osiągane są dzięki systematycznej pracy jej członków, to słowa szczególnego uznania i podziękowania należą się kapelmistrzowi i opiekunowi zespołu – Czesławowi Szczotce.Bez jego pasji, fachowości, konsekwencji w działaniu i zaangażowania nie było by z pewnością tylu osiągnięć, wyróżnień i nagród, które zdobyła i nadal zdobywa orkiestra pod jego batutą.

Dodaj komentarz