Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym na adaptacje pomieszczeń na potrzeby Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Milówce

Adaptacja pomieszczeń realizowana ramach programu Infrastruktura Kultury który jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu Państwa.

Piki dotyczące przetargu na adaptację pomieszczeń na potrzeby Młodzieżowej Orkiestry Dętej

http://www.bip.milowka.com.pl/BIP.aspx?Sel=5587&ident=7785