Roczne spotkanie zaprzyjaźnionych członków z DHZ Skalité

W dniu wczorajszym o godzinie 16:00 przedstawiciele naszej jednostki udali się na Výročná členská schôdza DHZ Skalité 2019 – Roczne spotkanie członków z zaprzyjaźnionej z naszą jednostką DHZ Skalité 2019. Spotkanie miało na celu podsumowanie działalności DHZ Skalité za rok 2018 i uchwalenie planu na rok 2019.

Serdecznie dziękujemy zarządowi DHZ Skalité za zaproszenie!

Zdjęcia: DHZ Skalité