Wypadek masowy w Milówce – ćwiczenia służb ratunkowych

W dniu wczorajszym tj. 26.10.2019 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu zorganizowała ćwiczenia dla jednostek OSP z terenu powiatu Żywieckiego w Gminie Milówka. Tematem ćwiczeń było prowadzenie i koordynacja działań ratowniczo-gaśniczych podczas wypadku w komunikacji drogowej z dużą ilością poszkodowanych . Scenariusz ćwiczeń zakładał wypadek autokaru z samochodem osobowym. W chwili wypadku  podróżowała duża liczba osób. Wszystkie osoby uznano za poszkodowanych. Głównym celem było doskonalenie umiejętności zarządzania zdarzeniem masowym, umiejętności przeprowadzania segregacji pierwotnej poszkodowanych TRIAGE czy weryfikacja oraz doskonalenie nowych technik działań ratowniczych z wykorzystaniem nowych zasobów sprzętowych.

Jednostki biorące udział w ćwiczeniach

  • OSP Milówka,
  • JRG Żywiec,
  • JRG Bielsko,
  • OSP Nieledwia,
  • OSP Kamesznica,
  • OSP Laliki,
  • OSP Szare,
  • OSP Cisiec,
  • OSP Cięcina,
  • OSP Rajcza,

Dziękujemy wszystkim jednostkom biorącym udział w ćwiczeniach za przybycie i zaangażowanie. Podziękowania również należą się firmie Save a Life za stworzenie bardzo realistycznych warunków wypadku i poszkodowanych.